ZvUnEx

Jaguars, Jaguars, Jaguars, Jaguars. 

 

ZvUnEx är ett familjeföretag, etablerat 1997 specialiserat på renoveringar av Jaguar. Vi utför hel- och delrenoveringar eller tar fram reservdelar för din egen renovering. 

ZvUnEx is a family owned company, established in 1997. We do nut & bolt                restorations, part restorations or provide spare parts for your restoration.

 

 

 

Classic Car Restorations
zvunex@yahoo.se

Nyhet

2023-01-20

En MKII som elsystemet brunnit på har fått omfattande skador, men vi får ordning på den.

A MK II that caught fire in the wiring loom causing serious damage is a challenge.

Nyhet

2022-09-21

Men en annan XJ6 kom före i kön, så den från 1969 står före den från 1972. Another XJ from 1969 was pushed in ahead of the 1972. Age before beauty

 

2020-11-16

En Jaguar XJ6 4.2 från 1972 behöver renovering

Nyhet

2020-08-27

Focus now on one of the MK II. Just painted and re-assembly has started. Fokus nu på en av MK II. Lackerad och montering har satt igång

 

Nyhet

2019-12-31

BMC is finished. XJ6 is finished and now it is time for MK II times two, but first Happy New Year. BMC är klar XJ6 är klar och nu är det dags för MK II gånger två,men först GottNytt År!

 

BMC almost finished. MK II (times 5)are on hold. MK VII got carpets. Focus on XJ6 rear and front end. BMC nästan klar. MK II (x 5) avvaktar. MKVII nya mattor, Fokus nu på XJ6

 

2018-12-01

Nyhet

2017-12-17

BMC is in one piece, Nest step is the primer. The front of MK II is finished with new wheel arches. MK VIIM has the front wings in place. MK VIIM is now almost finished. BMC är i ett stycke. Nästa steg är primer. Framdelen på MK II har fått nya skärmkanter. MK VIIM är nu snart färdig och dags för uppstart!!!

Nyhet

2017-08-09

The work with the Jaguars has started again and the body of the BMC is almost put together. Jaguarerna har prioriterats men BMC karossen är nu i ett stycke och fronten är klar.

We continue with the MK VIIM, the MK II from -62 and has started with the front of the BMC. Soon it is one car and not two parts. Vi fortsätter med Jaguar MK VIIM, MK II från 62 och har börjat med fronten till BMC, Snart är det en bil och inte en i två delar.

2016-11-11

The rear of the BMC is almost finished and we continue with different Jaguars now. Bakdelen på BMC börjar vara klar så vi arbetar med olika Jaguarer nu igen.

Nyhet

2016-09-03

The BMC takes a lot of time but we do some work on the other projects as well.Pictures will follow.  BMC tar enormt mycket tid, men vi arbetar på andra projekt också. Bilder kommer.

Nyhet

2016-03-03

Nu har vi uppdaterat och fokuserar några veckor på Jaguar MK VIIM och BMC. Now we have updated and focus for the next weeks are the Jaguar MK VIIM and BMC

Nyhet/News

2015-01-05

Now we focus on the BMC Morris Traveller for a while. It is in a terrible condition. Nu fokuserar vi ett tag på BMC Morris Traveller. Den är i ett ruskigt dåligt skick.

Uppdatering

Fokus är på at slutmontera den fantastiska Jaguar MK VII. Alla plåtdelar är färdiga för montering och sedan ska den startas upp.

2014-06-06

Uppstart

Nu har vi börjat efter ledigheten och fortsätter arbetet med att montera en MK II. Vi kommer även återuppta arbetet med att färdigställa MK VII så att den kan levereras nästa sommar. 

 

Starting Up

Now we start up after the Summer with assembly of a MK II. We will also start up the work with the MK VIII again, so the car can be delievered next summer. Photos will come!

 

2013-07-25

Handskfack? Vi tillverkar nya handskafack till olika Jaguar

2013-03-28

Vi sätter nu ihop det sista på MK II motorn och tillverkar handskfack till Jaguar MK VIIM. Steg för steg kommer att läggas upp på sidan.

Uppdaterad 29 mars 2013

 

2013-03-01

Engine Restoration is moving forward

Din nyhet!

2013-02-17

Motorn håller på att sättas ihop. Följ utvecklingen!

NEWS!

2012-11-16

During December we will take care of a rebuild of an XK 3.4 unit and show it with photos step by step. There are many ways, but this is the way we do it....

Under December kommer vi att visa en renovering av en Jaguar MK II 3,4 motor stegvis med foton. Sa har gor vi men det finns sakert andra satt. Hang Med!

Din nyhet!

2010-07-08

We now have manufactured panels for Jaguar MK VII, MK VIII and MK IX.

Vi tillverkar just nu ekonomiplåt till Jaguar MK VII, MK VIII och MK IX.

Jaguar Reservdelar

2009-07-09

Vi fixar reservdelar till alla Jaguarer från SS och framåt!